மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன்களுக்கான நிலை சென்சார் நிறுவலின் தேவைகள் என்ன?

மேன்ஹோல் மற்றும் பைப்லைன்களுக்கான நிலை சென்சார் நிறுவலின் தேவைகள் என்ன?

மீயொலி உணரிகள் பொதுவாக நிலை தொடர்ச்சியான அளவீடுகள் ஆகும்.தொடர்பு இல்லாத, குறைந்த விலை மற்றும் எளிதான நிறுவல். தவறான நிறுவல் சாதாரண அளவீட்டை பாதிக்கும்.

டெட் பேண்ட்கவனம்n போதுIமீயொலி நிலை சென்சார் நிறுவுதல்

வெவ்வேறு அளவீட்டு வரம்பு, வெவ்வேறு டெட் பேண்ட்.
டெட் பேண்ட் வரம்பில் நிலை இருந்தால், மீயொலி நிலை சென்சார் வேலை செய்யாது.

எனவே நிறுவல் பேண்ட் வரம்பைத் தவிர்க்க வேண்டும்.அளவீட்டை துல்லியமாகவும், சென்சார் பாதுகாப்பாகவும் உறுதிசெய்ய, செனருக்கும் உயர் நிலைக்கும் இடையே உள்ள உயரம் டெட் பேண்டை விட சமமாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ இருக்க வேண்டும்.

pipelines2

Bracket போது தொலைவில் கவனம்Iமீயொலி நிலை சென்சார் நிறுவுதல்

சென்சார் கிணறு சுவருக்கு மிக அருகில் இருக்க முடியாது (குறிப்பாக புரோட்ரஷன்கள் இருந்தால்).அல்லது சென்சார் வெளியிடும் ஒலி அலைகள் கிணற்றுச் சுவரில் எதிரொலிக்கும்.இது தவறான தரவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.பொதுவாக, அடைப்புக்குறி தூரம் சென்சார் கோணத்துடன் தொடர்புடையது.சிறிய கோணம், கிணறு சுவரால் குறைந்த செல்வாக்கு.

எங்கள் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் A07 ஆனது ஒருதலைப்பட்ச கோணத்தைக் கொண்டுள்ளது, சுமார் 7° மட்டுமே.அடைப்புக்குறி தூரம் 25 ~ 30cm நிறுவலுக்கு நல்லது.

pipelines1

மீயொலி சென்சார் நிறுவல்

pipelines3


பின் நேரம்: மே-13-2022