காற்று குமிழி கண்டறிதல்

  • காற்று குமிழி கண்டறிதல் DYP-L01

    காற்று குமிழி கண்டறிதல் DYP-L01

    உட்செலுத்துதல் குழாய்கள், ஹீமோடையாலிசிஸ் மற்றும் இரத்த ஓட்டம் கண்காணிப்பு போன்ற பயன்பாடுகளில் குமிழி கண்டறிதல் முக்கியமானது.குமிழி கண்டறிதலுக்கு L01 அல்ட்ராசோனிக் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இது எந்த வகையான திரவ ஓட்டத்திலும் குமிழ்கள் உள்ளதா என்பதைச் சரியாகக் கண்டறிய முடியும்.