மனித உயர மீட்டர் சென்சார்

  • உயர கண்காணிப்பு

    புத்திசாலித்தனமான உடல் பரிசோதனைக்கான சென்சார்கள் உடல் பரிசோதனை செயல்முறை பணியாளர்களின் உயரம் மற்றும் எடையைப் பெற வேண்டும்.பாரம்பரிய அளவீட்டு முறை ஒரு ஆட்சியாளரைப் பயன்படுத்துவதாகும்.அல்ட்ராசோனிக் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு f...
    மேலும் படிக்கவும்
  • காற்று குமிழி கண்டறிதல்

    உட்செலுத்துதல் குழாய் குமிழி கண்காணிப்புக்கான சென்சார்கள்: உட்செலுத்துதல் குழாய்கள், ஹீமோடையாலிசிஸ் மற்றும் இரத்த ஓட்டம் கண்காணிப்பு போன்ற பயன்பாடுகளில் குமிழி கண்டறிதல் மிகவும் முக்கியமானது.DYP ஆனது L01 குமிழி சென்சார் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, இதைப் பயன்படுத்தலாம்...
    மேலும் படிக்கவும்