ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்

  • கார் பார்க்கிங் கண்காணிப்பு

    ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் அமைப்புகளுக்கான சென்சார்கள் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் முழுமையான வாகன நிறுத்த மேலாண்மை அமைப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.DYP அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் மூலம் பார்க்கிங்கில் உள்ள ஒவ்வொரு பார்க்கிங் இடத்தின் நிலையையும் கண்டறிய முடியும்.
    மேலும் படிக்கவும்