விவசாய இயந்திரங்களின் சுற்றுச்சூழல் கருத்து

நாஞ்சிங்கில் உள்ள விவசாய இயந்திரங்களுக்கான அறிவார்ந்த தீர்வு வழங்குநர், சுற்றுப்புறத்தை உணர விவசாய இயந்திரங்களை உருவாக்க வேண்டும்.செயல்பாட்டு பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக, விவசாய இயந்திரங்களுக்கு முன்னால் மக்கள் மற்றும் தடைகளை கண்காணிக்க வேண்டும்.

தேவை:

பெரிய உணர்திறன் வரம்பு, கண்காணிப்பு கோணம் 50°க்கு மேல்

வலுவான ஒளியால் பாதிக்கப்படாது, 100KLux லைட்டிங் சூழலில் சாதாரணமாக வேலை செய்ய முடியும்

குருட்டு புள்ளி தூரம் 5cm க்கும் குறைவாக உள்ளது.

இந்த காரணத்திற்காக, அவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய A02 சென்சார் பரிந்துரைக்கிறோம்.

சுற்றுச்சூழல்-1
ஸ்மார்ட் விவசாயம்