மீயொலி திரவ நிலை கண்காணிப்பு

Firstsensor ஒரு IoT திரவ நிலை அளவீட்டு தீர்வை உருவாக்கியுள்ளது, இது எங்கள் A01 அல்ட்ராசோனிக் சென்சாருடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மேன்ஹோல் கவர் சென்சார் (அல்ட்ராசோனிக் திரவ நிலை கண்காணிப்பு) மீயொலி தொழில்நுட்பம், NB-IOT தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆய்வு கிணறுகளின் நீர் மட்டத்தை நிகழ்நேர கண்காணிப்பை உணர 2.4G தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது.